+36 42 310 566 +36 30 096 9158    info kukac kallaygyujtemeny pont hu

4400 Nyíregyháza

Bessenyei tér 15.

Nyitvatartás: Kedd - Vasárnap: 9:00 - 17:00

Hétfőn zárva.

Kiállítás

A zsidók Nyíregyházán 1840-1944
A zsidók Nyíregyházán 1840-1944

Megtekinthető 2024. március 19-től április 24-ig.

Visszaemlékezések

Sulyokné Bellus Mária

Banykóné Kovács Erzsébet

Treszkó Györgyné Mohácsik Veronika

Kopka János

Szűcs Mihály

Tóth Józsefné Horvath Irén

Bényei Józsefné Kindrusz Erzsébet

Oláh Gábor

Bereczki Erzsébet

Nánási Éva

Oláh Józsefné Ecsédi Erzsébet

Gombita Sándor

A zsidók Nyíregyházán 1840-1944 című időszaki kiállítás

 

A Kállay Gyűjtemény a holokauszt 80. évfordulójára „A zsidók Nyíregyházán 1840-1944” címmel egy időszaki kiállítást készít, amely 2024. március 19-én nyitja meg a kapuit. A nyíregyházi zsidóságnak emléket állító tárlat nemcsak a holokauszttal kapcsolatos történeti dokumentumokat kívánja bemutatni, hanem az 1840 és 1944 közötti időszak zsidó tárgyi emlékeit, a fennmaradt dokumentumokat, fotókat, valamint képeket. Megismerhetjük az azóta eltűnt Szarvas utcai Status quo zsinagógát és a jeles főrabbit, Bernstein Bélát, ahogyan az ortodox irányzat ma is látható templomát és annak rabbiját, Németi Sándort. Ezeken kívül a tárgyi emlékek segítségével képet kapunk a nyíregyházi zsidó kereskedők és iparosok életéről, valamint betekintünk a zsidóság vallásos életébe.

A zsidók megtelepedése szempontjából vármegyénk, évszázadokig csaknem érintetlen területnek számított. A 18. század közepéig a zsidók lélekszáma a vármegyében nem volt számottevő: Szabolcsban 1746-ban 60 családot számoltak össze. A vármegyében a betelepedés első nagyobb hulláma az 1750-1790-es évek közötti időszakra esik. A betelepedések második szakasza az 1785-1840-es évek közötti időszak: az ekkor érkezők Galíciából jöttek a vármegyébe, ezért őket „lengyel zsidóknak” nevezték. A 19. század közepére Szabolcsban, 10 661 fő volt a lélekszámuk. A korabeli Szabolcs megyében 28 községben haladta meg a zsidók száma a százat.

Szabolcsban a legrégebbi hitközség a nagykállói. Itt született Taub Eizik Izsák 1751-ben, aki 1781-ben a megye főrabbija lett és csodarabbiként vonult be a zsidó történelembe. Sírja ma jeles zarándokhely.

A 20. század elején, a teljes polgári és vallási egyenjogúságuk birtokában befolyásuk a megye gazdasági életére jelentősen megnőtt. Jelen voltak a helyi önkormányzatokban, ahol sokszor az ő érvelésükre, racionális magatartásukra volt szükség ahhoz, hogy a konzervatív gondolkodást meghaladják. A zsidók is integrációja előre haladt. Az értelmiségi körök, civil szerveződések, társaságok befogadták a zsidó családokat, akik igyekeztek hűségüket, elkötelezettségüket bizonyítani hazájuk iránt.

Az 1920-as évekig csak ritkán került sor antiszemita megnyilvánulásokra. Ezek közül a legsúlyosabb esetek az úgynevezett vérvádak, amelyek közül kiemelkedik az 1882-es tiszaeszlári per, amikor Solymosi Eszter cselédlány rituális meggyilkolásával vádolták meg a helyi zsidókat.

A zsidók Nyíregyházára történő betelepülése a város, fejlődési sajátosságaiból adódóan más, mint a történelmi vármegyéké. A lélekszám nem az ismert betelepedési hullámokkal arányosan emelkedik, hanem igazodik a település gazdasági, közigazgatási központtá történő emelkedéséhez, fejlődéséhez. Miközben Szabolcs vármegye más településén már jelentős számú zsidó élt, Nyíregyházán, - mert a törvény a városokban való megtelepedésüket 1840-ig tiltotta, nem voltak jelen, gazdasági kapcsolatokat azonban ápoltak.

Létrehozták hitközségüket és a hitélethez szükséges intézményeket, így 1843-ban megvásárolták a temető területét, melyet majd száz év múlva kibővítettek. A hitközség 1865-ben önálló lett, függetlenedett a nagykállói anyahitközségtől. Megalakult a Chevra Kadisa, a Szentegylet. A közösségben belül az 1868-1869-es Országos Zsidó Kongresszus után belső küzdelmek zajlottak, a hitközség irányvonaláról vitáztak, ennek eredményeként 1904-ben az addig egységes hitközségből kiváltak az ortodoxok. Így létrejött az ortodox és a status quo hitközség. Mindkét közösség bővítette és működtette saját intézményrendszerét, bár a Szentegylet közös maradt, 1930-ig, az iskolát pedig 1944-ig közösen tartották fenn.

A zsidók Nyíregyházán szórólap